Velkommen til Sørup landsbylaug

Mål med landsbylauget

Vores mål med landsbylauget er i fællesskab at skabe gode rammer og vilkår for børn og unge i Sørup, og samtidig virke som et samlingspunkt for det fælles liv i området.

Se billeder

Lauget driver legepladsen - "Pladsen" eller "Marken" - på hjørnet af Sørupvej og Sørup Kirkevej, men står også for en række aktiviteter i årets løb. Pladsen er åben for alle - børn, unge og gamle. Medlemmer af lauget er beboere på Sørupvej (fra viadukten), Sørup Kirkevej og Tordensgårdevej.

Vil du være med?

Ønsker du at være medlem, skal du blot kontakte Kirsten. Husk også at betale kontingent.